The gorgeous Fabiola Prado having fun with two guys